NEWS & UPDATES

August 26, 2019

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด มอบความไว้วางใจให้บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

หรือ ASIMAR เป็นผู้ต่อสร้างเรือโดยสารปรับอากาศแบบชั้นครึ่ง ตัวเรือทำจากอลูมิเนียมแบบคาทามาราน

รองรับผู้โดยสารได้ถึงลำละ 200 ที่นั่ง จำนวน 4 ลำ การลงทุนในการต่อเรือโดยสารปรับอากาศครั้งนี้ บริษัท

เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้คัดเลือกแบบเรือโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ...

July 28, 2019

คณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเรือกำจัดขยะ เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา 904 วปร.
เรื่องและภาพ : ข่าวพระราชสำนัก ออกอากาศ 27 กรกฎาคม 2562

May 17, 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานในโครงการ "มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)"

ตามนโยบายของบริษัทในการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีรายได้น...

May 15, 2019

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (ASIMAR) ร่วมกับ เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ประมาณ 400 คน ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดและทำความสะอาดแม่ำลำคลอง   ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดย ASIMAR  ได้ให้การสนับสนุนเรือบริการพร้อมพนักงานร่วมเก็บขยะลอยน้ำในคลองสรรพสามิต บริ...

January 12, 2019

ASIMAR

ประมวลภาพบรรยากาศงานวันเด็ก

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ASIMAR ร่วมออกบูธงานวันเด็กแห่งชาติที่ อจปร.

ขวัญใจเด็กๆงานนี้คือเรือโมเดล ลูกโป่งและเกมส์ปาเป้า

ปล.ขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกๆคนที่มาร่วมกันทำหนึ่งวันดีๆในความทรงจำของเด็ก

March 29, 2018

29 มีนาคม 2561 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ รับประกาศเกียรติคุณ

จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จากการประเมินรับรองมาตรฐาน

"สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในระดับ "ดีเด่น"

Please reload

Alright Reserved © 2016 by Asimar