NEWS & UPDATES

April 27, 2018

บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจาก สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ทางบริษัทได้นำแบบเรือ container feeder ขนาด 250 TEU และ เรือ Barge (Lighter) ขนาด 2500 แสดงผลงานด้วย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ.ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลรูม โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซ่า ถนนเจริญกรุง ซ...

Please reload

Alright Reserved © 2016 by Asimar