NEWS & UPDATES

June 22, 2018


พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการการต่อเรือและซ่อมเรือ

ของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR โดยมีนายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้การต้อนรับ

June 7, 2018

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 บริษัท อีโค มารีน แสดงผลงานน้ำยาขจัดคราบน้ำมัน สูตรชีวภาพ ที่ร่วมวิจัยกับกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ในงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี

พลเรือเอกนริศ ประทุมสุวรรณ  ให้เกียรติเยี่ยมชมบู๊ท ประโยชน์ของงานวิจัยนี้คือลดการนำเข้าเพราะผลิตได้เองในประเทศ ลดการใช้สารเคมีเพราะเป็นสูตรชีวภาพ และ...

Please reload

Alright Reserved © 2016 by Asimar