NEWS & UPDATES

October 9, 2018

นาย Ruwan Wijewardene ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการต่อเรือและซ่อมเรือ พร้อมรับฟังข้อมูลศักยภาพความแข็งแกร่งของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR  โดยมีนายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ  สำหรับ ASIMAR  มีความเชี่ยวชาญใน...

Please reload

Alright Reserved © 2016 by Asimar