NEWS & UPDATES

August 26, 2019

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด มอบความไว้วางใจให้บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

หรือ ASIMAR เป็นผู้ต่อสร้างเรือโดยสารปรับอากาศแบบชั้นครึ่ง ตัวเรือทำจากอลูมิเนียมแบบคาทามาราน

รองรับผู้โดยสารได้ถึงลำละ 200 ที่นั่ง จำนวน 4 ลำ การลงทุนในการต่อเรือโดยสารปรับอากาศครั้งนี้ บริษัท

เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้คัดเลือกแบบเรือโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ...

Please reload

Alright Reserved © 2016 by Asimar