ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประเทศศรีลังกา เยี่ยมชมเอเชียน มารีน (ASIMAR)Honor

นาย Ruwan Wijewardene ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการต่อเรือและซ่อมเรือ พร้อมรับฟังข้อมูลศักยภาพความแข็งแกร่งของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR โดยมีนายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ สำหรับ ASIMAR มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจต่อเรือและซ่อมเรือมายาวนานกว่า 37 ปี ได้รับความไว้วางใจในด้านคุณภาพและการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ การเยี่ยมชมในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการขยายโอกาสการต่อเรือไปยังภูมิภาคอื่นในกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ต่อไป OCTOBER 9, 2018, HON. RUWAN WIJEWARDENE, STATE MINISTER OF DEFENCE OF DEMOCRATIC SOCIALIST REP

Alright Reserved © 2016 by Asimar