เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย นาง แมรี โจ เอ. แบร์นาโด - อารากน พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชม กิจการต่อเรือและซ่อมเรือที่อู่อาชิม่าเมื่อเร็วๆนี้

Alright Reserved © 2016 by Asimar