คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมอู่

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ จำนวน 65 คน วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ 1.เพื่อผลิตบุคลากรและพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางน้ำ 2.ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจขนส่งทางน้ำ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 3.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบันเพื่อให้มีมาตรฐานตามยุค 4.0 นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

วันเด็กแห่งชาติ ปี2562

ASIMAR ประมวลภาพบรรยากาศงานวันเด็ก เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ASIMAR ร่วมออกบูธงานวันเด็กแห่งชาติที่ อจปร. ขวัญใจเด็กๆงานนี้คือเรือโมเดล ลูกโป่งและเกมส์ปาเป้า ปล.ขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกๆคนที่มาร่วมกันทำหนึ่งวันดีๆในความทรงจำของเด็ก ๆ

Alright Reserved © 2016 by Asimar