สถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน

27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ในระดับดีมาก และเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ในระดับดีเยี่ยม จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายทวีเกียรติ เทอดเผ่าพงศ์ ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบจากนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ASIMAR จับมือ TOYOTA สร้างเรือเก็บขยะในลำคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคูคลอง

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และนายฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในพิธีลงนามในสัญญาการจัดสร้างและต่อเรือ Toyota Canal Cleaning Boat เพื่อใช้เก็บขยะในลำคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคูคลองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร โดยเรือลำนี้ใช้วัสดุอลูมิเนียมทำให้มีนำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกผสานกับการออกแบบทางวิศวกรรมที่ทำให้สามารถยกสิ่งกีดขวางในลำคลองที่มีขนาดใหญ่ได้ถึง 1,000 กิโลกรัม และเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นโตโยต้า จึงได้เลือกใช้เครื่องยนต์ Hilux REVO 2,800 ซีซี เป็นเครื่องต้นกำลังซึ่งมีความทนทาน

Alright Reserved © 2016 by Asimar