โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานในโครงการ "มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)" ตามนโยบายของบริษัทในการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีรายได้น้อย และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร องค์กรให้ความสำคัญต่อการศึกษาสำหรับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ต้องปลูกฝังในสิ่งดี และเป็นส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาการ

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (ASIMAR) ร่วมกับ เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ประมาณ 400 คน ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดและทำความสะอาดแม่ำลำคลอง ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดย ASIMAR ได้ให้การสนับสนุนเรือบริการพร้อมพนักงานร่วมเก็บขยะลอยน้ำในคลองสรรพสามิต บริเวณศาลาการเปรียญ วัดคลองพระรามอีกด้วย

Alright Reserved © 2016 by Asimar