สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้าตรวจประเมิน โครงการ "สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข" ในระดับประเทศ

Alright Reserved © 2016 by Asimar