น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเรือกำจัดขยะ

คณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเรือกำจัดขยะ เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา 904 วปร. เรื่องและภาพ : ข่าวพระราชสำนัก ออกอากาศ 27 กรกฎาคม 2562

ทดสอบเอียงเรือ TOYOTA CANAL CLEANING BOAT

เมื่อวันที่ 18/07/2019 ASIMAR สาธิตการทำงานของเรือ TOYOTA CANAL CLEANING BOAT ทั้งระบบขับเคลื่อน ระบบยกสิ่งของขนาดใหญ่ และระบบความปลอดภัยของเรือ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้เกียรติร่วมรับชมการสาธิต เรือลำนี้ออกแบบให้สามารถทำการยกสิ่งของขนาดใหญ่ได้ถึง 1 ตัน โดยตัวเรือออกแบบให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานกำจัดขยะ สิ่งของขนาดใหญ่ ที่จมอยู่ในคูคลองขนาดเล็กของกรุงเทพมหานครได้อย่างคล่องตัว

Alright Reserved © 2016 by Asimar