เรือด่วนเจ้าพระยาเชื่อมั่น ASIMAR ต่อเรือโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 ลำ

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด มอบความไว้วางใจให้บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR เป็นผู้ต่อสร้างเรือโดยสารปรับอากาศแบบชั้นครึ่ง ตัวเรือทำจากอลูมิเนียมแบบคาทามาราน รองรับผู้โดยสารได้ถึงลำละ 200 ที่นั่ง จำนวน 4 ลำ การลงทุนในการต่อเรือโดยสารปรับอากาศครั้งนี้ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้คัดเลือกแบบเรือโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เป็นแบบเรือที่มีความสามารถ ในการทรงตัวดี มีคลื่นน้ำน้อย เลือกใช้เครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานไอเสียขั้นสูง รวมทั้งคัดเลือกอู่เรือเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และมีประสบการณ์มากกว่า 38 ปีเป็นผู้ต่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพของเรือโดยสารให้มีมาตรฐานสากล รองรับการขยายตัวของการเดิน

Alright Reserved © 2016 by Asimar