top of page
  • Asimar

พิธีปล่อยเรือหลวงตาชัย ลงน้ำ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR

ได้รับเกียรติจากกองทัพเรือโดยมีพลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงตาชัย ลงน้ำ พร้อมด้วยนคุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือ และนายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASIMAR เข้าร่วมในพิธี งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด(มหาชน) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือ ได้ลงนามสัญญาจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง จำนวน 1 ลำ

เรือลำนี้มี

  • ความยาวตลอดลำเรือ 31.50 เมตร

  • ความกว้าง 12.60 เมตร

  • กินน้ำลึก 4.50 เมตร

  • มีกำลังดึงถึง 55 ตัน

  • ความเร็วมากกว่า 12 น็อต

สามารถดึงและดันได้รอบตัวโดยไม่ต้องกลับลำโดยใช้ระบบขับเคลื่อน Azimuth Thruster พร้อมเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสมรรถนะสูง เรือลำนี้นอกจากจะใช้เพื่อภารกิจดันและลากจูงแล้วยังมีภารกิจดับเพลิงโดย ได้ติดตั้งระบบดับเพลิงขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งให้สมรรถนะถึง 2,400 m3/hr ฉีดน้ำได้ไกล 120 เมตร และภารกิจขจัดคราบน้ำมันกรณีเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลในทะเลโดยมีทุ่นกักคราบนํ้ามัน (Boom) ชนิดเติมลมจุดเดียว ความยาว 250 เมตร และติดตั้งระบบขจัดคราบน้ำมัน พร้อมทั้งน้ำยาขจัดคราบน้ำมันชีวภาพ bioQ ซึ่งนอกจากจะขจัดคราบน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

154 views0 comments
bottom of page