top of page

พิธีวางกระดูกงูเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR  ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือ นำโดยพลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม  (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้บัญชาการทหารเรือให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์  มูลค่า 885 ล้านบาท โดยมีนายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ (ที่ 4 จากขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ   ซึ่งเรือลำนี้มีความยาวตลอดลำ 60 เมตร และความกว้าง 13.30 เมตร โดยวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนเรือหลวงสุริยะ  มุ่งเน้นสนับสนุนการสำรวจและรวบรวบข้อมูลทางด้านอุทกศาสตร์ และสมุทรศาสตร์ สนับสนุนผู้ประสบภัยทางทะเล  พร้อมสนับสนุนกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กองทัพเรือได้พิจารณาคัดเลือกอู่เรือชั้นนำในประเทศไทยโดยการพิจารณาอย่างรอบด้าน สนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ลดการพึ่งพาต่างประเทศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้ ASIMAR ได้รับความไว้วางใจต่อเรือเป็นลำที่ 2 ให้กับกองทัพเรือ 

53 views0 comments

Comments


bottom of page