top of page

พิธีปล่อยเรือ Riva Express ปรับอากาศ  4 ลำใหม่ลงน้ำ

Updated: May 20, 2020


คุณสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR พร้อมด้วย คุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง ในงานพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เรือโดยสารอลูมิเนียมปรับอากาศชั้นครึ่ง (Riva Express) จำนวน 4 ลำ โดย ASIMAR ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ต่อสร้างเรือในครั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพของเรือโดยสารให้มีมาตรฐานสากล มุ่งเน้นรองรับความต้องการของผู้โดยสารที่สัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสบาย และเป็นการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น เช่น รถไฟฟ้าสายต่างๆ โดยจะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2563 นี้ โดยเรือ Riva Express นี้นับเป็นเรือโดยสารปรับอากาศชุดแรกของเรือด่วนเจ้าพระยา มีความยาว 23.90 เมตร กว้าง 7 เมตร และมีน้ำหนักราว 25 ตัน ระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 350 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ทำความเร็วเรือสูงสุดได้ 18 นอต รองรับผู้โดยสารได้ถึงลำละ 200 ที่นั่ง เป็นแบบเรือที่ใช้วัสดุจากอะลูมิเนียมที่ให้น้ำหนักเบาช่วยให้ประหยัดพลังงาน มีความสามารถในการทรงตัวดี มีคลื่นน้ำน้อย โครงการนี้ใช้เวลาในการต่อสร้างทั้งสิ้น 7 เดือน ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015


146 views0 comments

Комментарии


bottom of page