top of page

พิธีวางกระดูกงูเรือกำจัดผักตบชวา กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 5 ลำ


18 มีนาคม 2564 ทำพิธีวางกระดูกงูเริ่มโครงการต่อเรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียงพร้อมบีบอัดให้แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 5 ลำ มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท โดยมีนายสุเมธ มีนาภา (กลาง) ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีกำหนดส่งมอบในเดือนกันยายน 2564 โดยได้นำนวัตกรรมการบีบอัดผักตบชวาเพื่อเพิ่มปริมาณบรรทุกในแต่ละเที่ยว ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและลดระยะเวลาในการทำงาน

เรือชุดนี้เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเรือกำจัดผักตบชวาของอาชิม่าและอีโคมารีน เนื่องจากเป็นอู่ต่อเรือที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ต่อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชมากที่สุดจำนวนรวมทั้งสิ้นถึงเกือบ 30 ลำแล้ว และยังได้พัฒนาองค์ความรู้ในการนำผักตบชวาที่จัดเก็บมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุกันกระแทกจากผักตบชวาตากแห้ง แบรนด์ "ยะวา Yawa" ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้วัสดุกันกระแทกจากโฟมแล้วยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ผักตบชวาที่เก็บได้และยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ทำการแปรรูปอีกด้วย


172 views0 comments

Comments


bottom of page