• Asimar

พิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ พร้อมอุปกรณ์กำจัดคราบน้ำมัน จำนวน 2 ลำ


วันที่ 30 กรกฏาคม 2563

พิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ พร้อมอุปกรณ์กำจัดคราบน้ำมัน จำนวน 2 ลำ โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

นายโสภณ ทองดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เรือ 2 ลำนี้มีภารกิจเก็บขยะตามชายฝั่งทะเลพื้นที่จังหวัดระยองและสงขลา
170 views0 comments

Recent Posts

See All

พิธีวางกระดูกงูเรือ

ASIMAR ได้ฤกษ์ดี จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะขนาดความยาวตลอดลำ 14 เมตร ให้กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 2 ลำ มูลค่ากว่า 27 ล้านบาท  ชูนวัตกรรมเครื่องบีบอัดผักตบชวาพร้อมเครนติดตั้งบนเรือที่จะช่วยเ

Alright Reserved © 2016 by Asimar