top of page
  • Writer's pictureatthaphornli

พิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ พร้อมอุปกรณ์กำจัดคราบน้ำมัน จำนวน 2 ลำ


วันที่ 30 กรกฏาคม 2563

พิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ พร้อมอุปกรณ์กำจัดคราบน้ำมัน จำนวน 2 ลำ โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

นายโสภณ ทองดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เรือ 2 ลำนี้มีภารกิจเก็บขยะตามชายฝั่งทะเลพื้นที่จังหวัดระยองและสงขลา
200 views0 comments
bottom of page