top of page
  • Asimar

มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

3 พฤศจิกายน 2565 อู่ต่อเรือ ASIMAR

มอบผลิตภัณธ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคสูตรชีวภาพ จำนวนกว่า 100 ชิ้น ให้สมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อเป็นรางวัลการจัดกิจกรรมออกร้านงานกาชาดไทย ในงานสภากาชาดไทยโดยมี คุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ




38 views0 comments
bottom of page