• Asimar

บริษัท DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO.,LTD.ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชมอู่


วันที่ 25/04/2017 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมอู่ จากบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.,Ltd. ประเทศเกาหลี เป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ในด้านคุณภาพของเรือที่มีคุณภาพดีที่สุดในตลาดการต่อเรือของโลก ซึ่งเป็นความยินดีที่บริษัทจะได้สร้างความสัมพันธ์ อันดีทางธุรกิจในอนาคต


74 views

Recent Posts

See All

พิธีวางกระดูกงูเรือ

ASIMAR ได้ฤกษ์ดี จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะขนาดความยาวตลอดลำ 14 เมตร ให้กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 2 ลำ มูลค่ากว่า 27 ล้านบาท  ชูนวัตกรรมเครื่องบีบอัดผักตบชวาพร้อมเครนติดตั้งบนเรือที่จะช่วยเ

Alright Reserved © 2016 by Asimar