• Asimar

วันเด็กแห่งชาติ


เนื่องในโอกาส “งานวันเด็กแห่งชาติ” วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ทางบริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับทางอู่หทารเรือพระจุลจอมเกล้า โดยนำ โมเดลเรือไปโชว์ พร้อมจัดเตรียมเกมส์ ได้แก่ ปาเป่า,โยนลูกบอลลงหลุม ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกในวันงานโดยมีแจกของรางวัลได้แก่ ชุดเครื่องเขียน,สมุด,ถุงผ้า,ขนมขบเคี้ย,ลูกโป่ง และน้ำดื่ม


79 views

Recent Posts

See All

พิธีวางกระดูกงูเรือ

ASIMAR ได้ฤกษ์ดี จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะขนาดความยาวตลอดลำ 14 เมตร ให้กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 2 ลำ มูลค่ากว่า 27 ล้านบาท  ชูนวัตกรรมเครื่องบีบอัดผักตบชวาพร้อมเครนติดตั้งบนเรือที่จะช่วยเ

Alright Reserved © 2016 by Asimar