top of page

วันเด็กแห่งชาติ


เนื่องในโอกาส “งานวันเด็กแห่งชาติ” วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ทางบริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับทางอู่หทารเรือพระจุลจอมเกล้า โดยนำ โมเดลเรือไปโชว์ พร้อมจัดเตรียมเกมส์ ได้แก่ ปาเป่า,โยนลูกบอลลงหลุม ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกในวันงานโดยมีแจกของรางวัลได้แก่ ชุดเครื่องเขียน,สมุด,ถุงผ้า,ขนมขบเคี้ย,ลูกโป่ง และน้ำดื่ม


89 views0 comments
bottom of page