• Asimar

พล.ร.ต วัตรกิจ ยกสวัสดิ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมงาน


พลเรือตรี วัตรกิจ ยกสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ ทหารเรือและคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์และบริษัทในเครือ เกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ และการบริหารจัดการวัสดุคงคลัง โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับ


290 views

Recent Posts

See All

พิธีวางกระดูกงูเรือ

ASIMAR ได้ฤกษ์ดี จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะขนาดความยาวตลอดลำ 14 เมตร ให้กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 2 ลำ มูลค่ากว่า 27 ล้านบาท  ชูนวัตกรรมเครื่องบีบอัดผักตบชวาพร้อมเครนติดตั้งบนเรือที่จะช่วยเ

Alright Reserved © 2016 by Asimar