top of page

2018 Annual General Meeting of the Maritime & Business Association


บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจาก สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ทางบริษัทได้นำแบบเรือ container feeder ขนาด 250 TEU และ เรือ Barge (Lighter) ขนาด 2500 แสดงผลงานด้วย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ.ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลรูม โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซ่า ถนนเจริญกรุง ซอย 72/4 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร


72 views0 comments
bottom of page