top of page

อีโคมารีน เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมของกองทัพเรือไทย


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 บริษัท อีโค มารีน แสดงผลงานน้ำยาขจัดคราบน้ำมัน สูตรชีวภาพ ที่ร่วมวิจัยกับกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ในงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี

พลเรือเอกนริศ ประทุมสุวรรณ ให้เกียรติเยี่ยมชมบู๊ท ประโยชน์ของงานวิจัยนี้คือลดการนำเข้าเพราะผลิตได้เองในประเทศ ลดการใช้สารเคมีเพราะเป็นสูตรชีวภาพ และเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเพราะราคาถูกกว่าสารเคมี

ที่ขายอยู่ในตลาด


119 views0 comments
bottom of page