• Asimar

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย


เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

นาง แมรี โจ เอ. แบร์นาโด - อารากน พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชม

กิจการต่อเรือและซ่อมเรือที่อู่อาชิม่าเมื่อเร็วๆนี้


210 views

Recent Posts

See All

พิธีวางกระดูกงูเรือ

ASIMAR ได้ฤกษ์ดี จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะขนาดความยาวตลอดลำ 14 เมตร ให้กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 2 ลำ มูลค่ากว่า 27 ล้านบาท  ชูนวัตกรรมเครื่องบีบอัดผักตบชวาพร้อมเครนติดตั้งบนเรือที่จะช่วยเ

Alright Reserved © 2016 by Asimar