• Asimar

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย


เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

นาง แมรี โจ เอ. แบร์นาโด - อารากน พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชม

กิจการต่อเรือและซ่อมเรือที่อู่อาชิม่าเมื่อเร็วๆนี้


233 views0 comments