top of page

ASIMAR จับมือ TOYOTA สร้างเรือเก็บขยะในลำคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคูคลอง


นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) และนายฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในพิธีลงนามในสัญญาการจัดสร้างและต่อเรือ Toyota Canal Cleaning Boat เพื่อใช้เก็บขยะในลำคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคูคลองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร โดยเรือลำนี้ใช้วัสดุอลูมิเนียมทำให้มีนำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกผสานกับการออกแบบทางวิศวกรรมที่ทำให้สามารถยกสิ่งกีดขวางในลำคลองที่มีขนาดใหญ่ได้ถึง 1,000 กิโลกรัม และเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นโตโยต้า จึงได้เลือกใช้เครื่องยนต์ Hilux REVO 2,800 ซีซี เป็นเครื่องต้นกำลังซึ่งมีความทนทาน มีมาตรฐานไอเสีย และจัดหาอะไหล่ทดแทนได้ง่ายในอนาคต โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ASIMAR ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจออกแบบและต่อเรือมาอย่างยาวนานกับ TOYOTA ที่เป็นบริษัทยานยนต์ชั้นนำของโลกที่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน


149 views0 comments
bottom of page