• Asimar

สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข


วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562

บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเข้าตรวจประเมิน โครงการ "สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข" ในระดับประเทศ


89 views

Recent Posts

See All

พิธีวางกระดูกงูเรือ

ASIMAR ได้ฤกษ์ดี จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะขนาดความยาวตลอดลำ 14 เมตร ให้กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 2 ลำ มูลค่ากว่า 27 ล้านบาท  ชูนวัตกรรมเครื่องบีบอัดผักตบชวาพร้อมเครนติดตั้งบนเรือที่จะช่วยเ

Alright Reserved © 2016 by Asimar