top of page

ทดสอบเอียงเรือ TOYOTA CANAL CLEANING BOAT


เมื่อวันที่ 18/07/2019 ASIMAR สาธิตการทำงานของเรือ TOYOTA CANAL CLEANING BOAT ทั้งระบบขับเคลื่อน ระบบยกสิ่งของขนาดใหญ่ และระบบความปลอดภัยของเรือ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้เกียรติร่วมรับชมการสาธิต

เรือลำนี้ออกแบบให้สามารถทำการยกสิ่งของขนาดใหญ่ได้ถึง 1 ตัน โดยตัวเรือออกแบบให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานกำจัดขยะ สิ่งของขนาดใหญ่ ที่จมอยู่ในคูคลองขนาดเล็กของกรุงเทพมหานครได้อย่างคล่องตัว


142 views0 comments
bottom of page