top of page

ASIMAR ลงนามในสัญญารับจ้างต่อเรือโดยสาร อลูมิเนียมพลังงานไฟฟ้ากับบริษัท ไมน์โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด

Updated: May 27, 2020


ASIMAR เซ็นสัญญากับ บริษัท ไมน์โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด รับจ้างต่อเรือโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้ามูลค่างานกว่า 150 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง เสริมแกร่งรายได้ หลังตุน Backlog กว่า 170 ล้านบาท นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างต่อเรือกับ บริษัท ไมน์โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ให้ดำเนินการต่อเรือโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าแบบ Catamaran จำนวน 12 ลำ มูลค่างานประมาณ 150 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาโครงการประมาณ 360 วัน เรือโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าแบบ Catamaran จำนวน 12 ลำดังกล่าวมีความยาว 23.97 เมตร กว้าง 7 เมตร และมีน้ำหนักราว 18.5 ตัน ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด135 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รองรับผู้โดยสารได้ถึงลำละ 250 คน เป็นแบบเรือที่ใช้วัสดุจากอะลูมิเนียมที่ให้น้ำหนักเบาช่วยให้ประหยัดพลังงาน มีความสามารถในการทรงตัวดี ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านี้ นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีระดับเสียงในห้องโดยสารที่เบามากซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความสะดวกสบายในการเดินทางยิ่งขึ้น ASIMAR ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ต่อเรือในครั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพของเรือโดยสารให้มีมาตรฐานสากล มุ่งเน้นรองรับความต้องการของผู้โดยสารที่สัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสบาย และเป็นการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น เช่น รถไฟฟ้าสายต่างๆ ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ก่อนหน้านี้ ASIMAR ได้ดำเนินการต่อเรือโดยสารอะลูมิเนียมปรับอากาศชั้นครึ่ง (Riva Express) จำนวน 4 ลำให้บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อย โดยจะเริ่มให้บริการในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเดินหน้าประมูลงานใหม่ๆ เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของมูลค่างานคงค้างในมือ (Backlog) ที่มีในปัจจุบันกว่า 170 ล้านบาท


283 views0 comments
bottom of page