top of page

ASIMAR ลงนามรับจ้างต่อเรือลากจูง กองทัพเรือ มูลค่ากว่า 285 ล้าน


25 พฤษภาคม 2564 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือ โดยมีพลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง จำนวน 1 ลำมูลค่า 284,620,000 บาท โดยมีกำหนดระยะเวลาโครงการแล้วเสร็จภายใน 540 วัน เรือลำนี้มีกำลังดึงถึง 55 ตัน ความเร็วมากกว่า 12 น็อต สามารถดึงและดันได้รอบตัวโดยไม่ต้องกลับลำโดยใช้ระบบขับเคลื่อน Azimuth Thruster พร้อมเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสมรรถนะสูงตราอักษร MTU จากประเทศเยอรมันนี เรือลำนี้นอกจากจะใช้เพื่อภารกิจดันและลากจูงแล้วยังมีภารกิจดับเพลิงโดยใช้ ได้ติดตั้งระบบดับเพลิงแบบ Horizontal Centrifugal Pump ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งให้สมรรถนะถึง 2,400 m3/hr ฉีดน้ำได้ไกล 120 เมตร และภารกิจขจัดคราบน้ำมันกรณีเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลในทะเลโดยติดตั้งระบบขจัดคราบน้ำมัน DESMI ประเทศเดนมาร์ก พร้อมทั้งน้ำยาขจัดคราบน้ำมันชีวภาพตราอักษร bioQ ซึ่งนอกจากจะขจัดคราบน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กองทัพเรือเลือกใช้แบบเรือของบริษัท Robert Allan จำกัด ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นแบบเรือที่ได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับจนมีการต่อสร้างมาแล้วเป็นอย่างดีมากกว่า 400 ลำ การเลือกใช้แบบเรือที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาต่อสร้างในประเทศไทยในครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้อุตสาหกรรมต่อเรือไทยได้เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการออกแบบและการต่อสร้างเรือให้ดียิ่งๆขึ้นไป
407 views0 comments

Comments


bottom of page