top of page

ASIMAR วางกระดูกงูเรือลากจูงกองทัพเรือมูลค่ากว่า 300 ล้าน

13 กันยายน 2564 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือโดยมีพลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน (กลาง) ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง มูลค่า 284,620,000 บาท โดยมีนายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ เรือลำนี้มีกำลังดึงถึง 55 เมตริกตัน ความเร็ว 12.1 น็อต สามารถดึงและดันได้รอบตัวโดยไม่ต้องกลับลำโดยใช้ระบบขับเคลื่อน Azimuth Thruster พร้อมเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสมรรถนะสูงตราอักษร MTU จากประเทศเยอรมันนี มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 540 วัน โดยกองทัพเรือเลือกใช้แบบเรือของบริษัท Robert Allan จำกัด ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นแบบเรือที่ได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับจนมีการต่อสร้างมาแล้วเป็นอย่างดีมากกว่า 400 ลำ แบบของเรือลำนี้ได้รับการปรับปรุงใช้เพื่อภารกิจดันและลากจูงเรือขนาดใหญ่ของกองทัพเรือ และยังมีภารกิจดับเพลิงได้ตลอดแนวชายฝั่งโดยติดตั้งระบบดับเพลิง Fire Fighting System แบบ Horizontal Centrifugal Pump ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งให้สมรรถนะการสูบส่งน้ำถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ฉีดน้ำได้ไกล 120 เมตร และภารกิจขจัดคราบน้ำมันกรณีเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลในทะเลโดยติดตั้งระบบขจัดคราบน้ำมัน DESMI ประเทศเดนมาร์ก พร้อมทั้งน้ำยาขจัดคราบน้ำมันชีวภาพ bioQ ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยคนไทย ซึ่งนอกจากจะขจัดคราบน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


กองทัพเรือได้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาจากอู่เรือชั้นนำในประเทศไทยโดยการพิจารณาอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากองทัพเรือจะได้รับเรือลากจูงที่มีคุณภาพจากอู่เรือที่มีมาตรรฐาน มีการบริหารโครงการให้เป็นไปตามสัญญาและตามกำหนดเวลา โครงการนี้จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


476 views0 comments

Commentaires


bottom of page