• atthaphornli

ASIMAR ส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

ASIMAR ส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช


ตัวเรืออลูมิเนียม marine grade ที่ช่วยลดน้ำหนักในการขนย้าย


ประหยัดน้ำมัน และปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน จำนวน 2 ลำ


แก่ลูกค้ากรมโยธาธิการและผังเมือง364 views0 comments