พล.ร.ต วัตรกิจ ยกสวัสดิ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมงาน

February 7, 2018

พลเรือตรี วัตรกิจ ยกสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ ทหารเรือและคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์และบริษัทในเครือ เกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ และการบริหารจัดการวัสดุคงคลัง โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

มาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

April 6, 2020

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive