วันทางทะเลโลก

September 28, 2017

ASIMAR และ ECOMARINE ร่วมกับสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยนำเสนอผลงานการต่อเรือ 
อาทิ เรือดัน-ลากจูง และเรือกำจัดวัชพืชทางน้ำ ในวันทางทะเลโลก ประจำปี 2560 หัวข้อการจัดงาน 
“Connecting Ships, Ports and People : เชื่อมโยงเรือ ท่าเรือ และประชาชน เพื่อการขนส่ง ที่ยั่งยืน” 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องกรุงธนบอลล์ลูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ 
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์ และนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าเยี่ยมชมบูธ

 

 

Please reload

Featured Posts

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 ภายใต้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) / Guideline for attending the 2020 AGM in the ep...

March 30, 2020

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive