สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

March 29, 2018

29 มีนาคม 2561 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ รับประกาศเกียรติคุณ

จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จากการประเมินรับรองมาตรฐาน

"สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในระดับ "ดีเด่น"

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 ภายใต้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) / Guideline for attending the 2020 AGM in the ep...

March 30, 2020

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive