สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

March 29, 2018

29 มีนาคม 2561 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ รับประกาศเกียรติคุณ

จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จากการประเมินรับรองมาตรฐาน

"สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในระดับ "ดีเด่น"

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

พิธีวางกระดูกงูเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

October 18, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive