โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

May 15, 2019

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (ASIMAR) ร่วมกับ เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ประมาณ 400 คน ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดและทำความสะอาดแม่ำลำคลอง   ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดย ASIMAR  ได้ให้การสนับสนุนเรือบริการพร้อมพนักงานร่วมเก็บขยะลอยน้ำในคลองสรรพสามิต บริเวณศาลาการเปรียญ วัดคลองพระรามอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

มาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

April 6, 2020

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive