สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

June 26, 2019

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562

บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเข้าตรวจประเมิน โครงการ "สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข" ในระดับประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

มาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

April 6, 2020

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive