พิธีวางกระดูกงูเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

October 18, 2019

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 2 ลำ ณ อู่ต่อเรือ ASIMAR จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

มาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

April 6, 2020

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive